Chci se stát chůvou, jak to mám udělat

Máte rádi práci s dětmi? Zajímáte se o nové trendy a přístupy ve výchově, vzdělávání a péči o naše nejmenší? Chcete změnit svoje zaměstnání a pracovat s malými dětmi? Jste na Úřadě práce a rozhodujete se co dál a chtěla byste pracovat v oboru péče o děti?

Pokud jste si na některou z otázek odpověděla ano, pak jsou informace níže pro vás.

Jaké je uplatnění chůvy?

  • Chůva dítěte/dětí, o které budete pečovat v domácnosti rodičů dítěte/dětí
  • Chůva dětí, o které pečujete ve své domácnosti(možno společně se svými dětmi)
  • Chůva dětí v dětském koutku
  • Chůva dětí od 2 let ve státní mateřské školce
  • Chůva dětí v dětském kolektivu v zařízení tzv. dětské skupiny
  • Chůva dětí v dětském kolektivu v soukromém zařízení jeslí nebo mateřské školky
  • Chůva dětí v dětském kolektivu mikrojeslí(možno společně se svými dětmi)

Jaké vzdělání má mít chůva?

Pro všechny druhy uplatnění je však třeba mít odpovídající vzdělání. Nestačí vám, že jste žena, která vychovala již své 3 děti a ví, co a jak. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny výše zmíněné uplatnění chůvy jsou v praxi pro děti do 3 let nám legislativa ukládá odpovídající vzdělání.

Pokud se jedná o děti nad 3 roky, pak můžete využít pro založení živnosti tzv. živnost volnou( Mimoškolní výchova a vzdělávání a Poskytování služeb pro rodinu a domácnost) která není vázána na doložení odpovídajícího vzdělání,ale z praxe víme, že největší zájem o tyto služby je pro děti do 3 let a zde již musíte mít vzdělání na živnost vázanou na vzdělání tj. Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

V živnostenském zákoně i v zákoně o dětských skupinách najdete několik profesí, které mohou vykonávat tuto činnost. Ale v jiném článku se zamýšláme nad dostatečností takového legislativou odsouhlašeného vzdělání (čtěte zde) a vám radíme, přihlaste se do Rekvalifikačního kurzu na Chůvu pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M) jehož zakončením je Zkouška Národní soustavy kvalifikací po jejímž úspěšném absolvování získáte celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty, které má doživotní platnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie. Jaké znalosti budete muset prokázat na zkoušce NSK můžete najít v Hodnotícím standardu na Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky:
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/hodnotici-standard/cast-1

Rekvalifikační kurzy probíhají po celé republice a většinou trvají 3 měsíce a liší se podle toho, kolik hodin praxe a teorie projdete. Také se liší podle toho, kdo a jak vás v kurzu lektoruje. Zde si dovolujeme poradit, ptejte se na zkušenosti lektorů a vybírejte kurz dle toho, zda tam lektorují lidé z praxe(učitelky z MŠ od 2letých dětí, chůvy s praxí z domácího hlídání, zdravotnice z dětských oddělení apod.) Také se kurzy liší tím, zda je organizují vzdělávcí zařízení a na praxi docházíte do nějakého smluvního předškolního zařízení. Zde si dovolujeme znovu radit, abyste si vybrali to vzdělávací zařízení, které nabízí praxi ve svém vlastním zařízení pro předškolní děti. Máte tak jistotu, že se vám na praxi bude věnovat osoba, která vás celou praxí povede.

Co všechno se v rekvalifikačním kurzu naučíte?

Nejdříve je kladen důzaz na zásady bezpečnosti a prevenci úrazů dětí. Další důležitá kapitola výuky je věnována nejen teorii ale i praxi v poskytování první pomoci dítěti, kde na figurině se naučíte vše potřebné k tomu, abyste zvládli poskytnout první pomoc dítěti v jakékoliv situaci. Dalším blokem výuky je péče o nemocné dítě v domácím ošetřování. Naučíte se rozeznat první příznaky nemocí běžných i méně častých a postupy ošetřování v domácnosti dítěte.

Připomeneme si jednotlivé vývojové etapy dětí a vliv chůvy v jednotlivých úsecích vývoje. Doporučíme vám, jak se správně chovat k nemluvněti, kojenci, batoleti,předškolákovi a školákovi. V jednotlivých vývojových etapách se budeme věnovat socializaci dítěte a jak může chůva k tomuto procesu přispět.

Naučíte se motivovat dítě k hyienickým návykům, k zachovávání denního režimu. V zásadách správního životního stylu si ujasníte výživu, pohybové aktivity a jídelníček pro jednotlivé věkové kategorie dětí.

Větší část teorie i praxe je věnována Metodám a formám pedagoické práce, kdy se naučíte rozdělení her, výběr vhodných hraček, vzdělávací aktivity a hodně dalších velmi prospěšných věcí pro vaši práci s dětmi v kolektivu dětí, ale i v domácí péči o dítě. V praxi si vyzkoušíte samostatně připravit a předvést aktivitu pro kolektiv dětí nebo pro jednotlivé dítě.

Naučíte se rozeznat a zvládat nepříznivé výchovné situace z pedaogicko-psychologického hlediska jako je agresivní dítě, hyperaktivní dítě, dítě s ADHD atd. Tyto všechny informace pak ve své budoucí praxi určitě oceníte a již vás nepřekvapí různé situace a budete mít návod jak je zdárně zvládnout.

Etické principy v práci chůvy budete znát a sami se pak tímto etickým kodexem budete řídit a budete vědět, proč.

Pro práci chůvy je důležité znát pracovně-právní vztahy. Jak a kde a za jakých podmínek vás může někdo zaměstnat jako chůvu a na co si dát pozor. Je třeba znát legislativu vztahující se k práci chůvy v zařízení i v domácnosti, kde pečujete o děti. Chůva musí vědět dle jakého zákona a jak sestavit smlouvu o péči o dítě v domácnosti dítěte nebo v zařízení. Podnikající chůva se musí orientovat v daňových zákonech a v praktických věcech ohledně svého podnikání. To vše je nutné znát a rekvalifikační kurz vám dá základy.

Provozní a hygienické požadavky a pravidla je třeba dodržovat a vy budete znát požadavky na prostory v různých zařízeních pro předškolní děti. Také budete vědět, jak je to s vedením evidence v dětském kolektivu apod.

Uznejte, že takové ucelené informace, které dostanete v rekvalifikačním kurzu, jsou cenné i pro matku, která vychovala své děti.


Jak se přihlásit do rekvalifikačního kurzu a co se vyžaduje?

Do rekvalifikačního kurzu se může přihlásit plnoletá osoba pokud má čistý trestní rejstřík, dokončené střední vzdělání(výuční list, středoškolské bez maturity, středoškolské s maturitou, vysokoškolské) a je bez loopedických vad(ověřuje se osobně není třeba dodávat potvrzení od logopeda). Je třeba také doložit od lékaře, že jste zdravotně způsobilá pro práci chůvy.