Vzdělání v legislativě pro chůvu v dětské skupině

Dnes bychom vám chtěli předat svoji úvahu na výše uvedené téma. V poslední době jsme měli znovu výběrové řízení na pozici chůvy v našem zařízení, které je pro děti od 1 roku s denní kapacitou 14dětí. Již v minulosti u příležitosti výběrových řízení na chůvu jsme dospěli k názoru, že výběr chůvy jen tak tzv. od stolu není to pravé. I když měly zájemkyně o práci vzdělání dle legislativy, pro nás to bylo nedostatečné.

Zákon o dětské skupině č. 247/2014 Sb.vymezuje vzdělání pečujících osob na tyto profese:

Odbornou způsobilostí pečující osoby je

  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa
  • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách
  • odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele,
  • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky
  • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře

Takto tedy zní legislativa, která dle našich praktických zkušeností nevyhovuje, kromě Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Každé účastnici našeho výběrového řízení chyběla nejen praxe v kolektivu dětí 1 rok až 3 roky, ale také znalosti pro vytvoření výchovně-vzdělávacího proramu pro tuto věkovou skupinu dětí. Na rozdíl od účastnic rekvalifikačního proramu pro Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky, které tyto znalosti měly.

Na výběrových řízeních jsme v minulosti měli kromě povolání lékaře už všechny profese, které v legislativě jsou a vždy jsme si nakonec vybrali účastnici výběrového řízení, která prošla rekvalifikačním kurzem a zkouškou profesní kvalifikace Chůvy.

Nechci se mýlit, určitě jsou někde vyjímky, které potvrzují pravidlo, ale my jsme na ně štěstí neměli. Dokonce se nám opakovaně stalo, že po praktické části výběrového řízení nám sama zájemkyně řekla, že by potřebovala to, co by se dozvěděla v kurzu na Chůvu. A pokud to zaznělo i od velmi schopné porodní asistentky s diplomem, museli jsme uznat, že něco na tom bude.

Hodně lidí si myslí, že v dětské skupině jde pouze o hlídání dětí. Není to však zcela pravda. Dětské skupiny jsou vesměs budovány pro 12 až 24 dětí. Většina dětských skupin je pro 12 dětí denně. Pro těchto 12 dětí je dle legislativy dostačující 2 pečující osoby. Pak je jasné, že jedna pečující osoba – chůva se stará o více jak 4 děti.

V takovém kolektivu dětí, kdy věk dětí je od 1 do 3 let je třeba nejen dbát na bezpečnost, ale v zařízení je nastaven i výchovný plán,který je nutné dodržovat. A zde se uplatní chůva, která zná metody a formy práce s tak malými dětmi. Jde také o to, aby chůva byla schopna práce nejen s jedním dítětem, ale se skupinou dětí v tak věkově nízké dětské skupině.

Přemýšlíme však o tom, vytvářet pro veřejnost něco jako školení Metodiku her a práce s dětmi pro dětské skupiny od 1 do 3 let věku.