Chůva na živnostenský list – odvaha nebo jistota?

Právě jste dokončila rekvalifikační kurz na Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky, úspěšně jste zvládla zkoušky Národní soustavy kvalifikací a hledáte si uplatnění. Posíláte životopisy na různá předškolní zařízení, ale zaměstnanecký poměr v dětské skupině nebo v mateřské školce není zatím v dohlednu.

Proč se ale zaměřujete pouze na zaměstnanecký poměr? Proč nezačnete pracovat hned na živnostenský list? Nemáte odvahu a nemáte všechny informace? Máte strach, že nenajdete klienty? To vše je pochopitelné, ale možná ta obava pramení ze strachu z neznáma. Zkusme si teď vaše obavy rozptýlit.

Obava z uplatnění

Uplatnění chůvy není problém, pokud práci budete dělat poctivě a s láskou. Po čase budete muset nabídky i odmítat, abyste si uhlídala čas na svůj odpočinek. Některé maminky dětí, které mají své profesní uplatnění v různých pracovních odvětvích, se vracejí do práce velmi brzy. Jsou to lékařky, soudkyně, podnikatelky, manažerky apod. a jsou někdy nuceny nastoupit do práce z profesních požadavků. Sami si zvažte, zda byste sama neuvažovala o návratu do vysoce placené práce třeba na několik dní v měsíci, pokud byste věděla, že o tu práci přijdete, pokud tak neučiníte. Těmto ženám se vyplatí si najmout chůvu ke svému i 5 měsíčnímu dítěti. Také cílovou skupinou jsou rodiče dětí, které si raději najmou chůvu domů k dětem, než by řešili jejich umístění do zařízení, kde děti budou pak z kolektivu nemocné a oni by museli řešit hlídání domů. Většina rodičů potřebuje péči o děti od 6 měsíců do 3 až 5 let a to je vaše cílová skupina.

Obava z podnikání

Ano je třeba si zařídit živnostenský list, platit od počátku podnikání povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění (pro rok 2018 je to 4 200Kč měsíčně). Tyto platby je třeba platit i tehdy, kdy ještě nemáte výdělek a pouze si děláte reklamu a hledáte klienty. Není však třeba k tomuto podnikání základní kapitál (na pronájmy, zboží, mzdy apod.), jako u jiných podnikatelských aktivit. Pokud se budete soustředit na práci péče o děti v jejich domácím prostředí, pak nepotřebujte mít obavy. Pokud si budete chtít otevřít své zařízení pro děti, pak jdete do vyšších finančních nákladů. Pokud máte obavu z toho, že budete muset vést účetnictví, pak si uvědomte, že měsíčně budete mít maximálně 5 účtů do účetnictví, které na konci roku sečtete a vyhodnotíte buď sami nebo s účetní. Není to žádné velké podnikání, v podstatě jste Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)-živnostnice, která si svým podnikáním vydělává na živobytí.

Uživím se

Pokud budete práci dělat poctivě a s nadšením a s láskou, brzy budete mít klienty. Váš cíl si určujete sama, podle toho, kolik hodin měsíčně jste ochotna pracovat. Je třeba si udělat malou kalkulaci cen za hodinu práce a podle toho nastavit svůj ceník. Bavme se tedy o tom, co je v našem Moravskoslezském regionu možné. Za hodinu si můžete účtovat od 100 do 200Kč. Podle četnosti hlídání v té určité rodině si můžete cenu upravovat.

Abychom zkusili rozptýlit vaši obavu, zda se uživíte, zkusme si vypočítat příklad. V zaměstnaneckém poměru jako chůva v dětské skupině pracujete 8 hodin za den tj. v průměru 165 hod. za měsíc a váš plat se většinou pohybuje od 12 000 do 16 000Kč čistého. Pokud budete pracovat na ŽL 165hod. x průměrně 150Kč váš příjem je 24 750Kč a musíme odečíst vaše nejnižší náklady (pojištění, dopravné, telefon) cca 6 000Kč jsme na 18 750Kč. Budete svou vlastní paní, proto vám nic nebrání v tom, vzít v měsíci ještě jeden pracovní víkend a už se pohybujeme na cca 23 000Kč čistého.

Ano, je třeba vzít v úvahu, že nemáte dovolenou proplacenou od zaměstnavatele a ani nemocenskou. Ale jen na vás záleží, zda tuto práci budete mít vždy, protože zařízení, kde byste třeba byla zaměstnána může zkrachovat nebo vás propustí z jiných podnikatelských příčin. Tuto svou práci na ŽL můžete mít do té doby, kdy vy se rozhodnete skončit. Jste svou vlastní paní, vy si vybíráte, kdy a kde a koho budete mít jako chůva na starosti.

Reklama a další rady

Určitě vás napadají další otázky typu:

  • Kde si mám dát reklamu
  • Jaké možnosti mám v oblasti dotací z UP nebo ESF
  • Co dělat při první schůzce s rodiči
  • Jak sepsat smlouvu s rodiči
  • Jak nastavit cenu
  • Kdo mi poradí v průběhu mého podnikání profesně

Na všechny tyto a další otázky, které vás budou průběžně napadat vám můžeme odpovědět z vlastní zkušenosti. Připravili jsme si pro vás Mentoring pro chůvy na ŽL, který je určen všem chůvám.

Mentoring pro chůvy na ŽL obsahuje celkem 5 hodin konzultace s mentorkou, která má praktické zkušenosti v tomto oboru. Lekce mentoringu lze rozvrhnout až do půlroční doby a jsou určeny nejen chůvám, které ještě nezačaly se svou podnikatelskou činností domácí chůvy, ale je určen i pro chůvy, které mají plán si založit vlastní zařízení dětské skupiny, mikrojeslí apod.

Pokud se rozhodnete dát na dráhu podnikání v oboru péče o děti, nejste v tom sami, poradíme vám. Snad jsme vám vaše obavy a strachy rozptýlili a setkáme se s vámi osobně. Moc se těšíme.