Kritéria přijímání

Miniškolka Slunečnice zahájila provoz dne 1. 11. 2013 jako zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění a ode dne 1.1.2018 navazuje jako Dětská skupina Miniškolka Slunečnice poskytující rodičům služby péče o dítě. Zařízení je určeno pro děti od jednoho roku a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně půldenní. Provozní doba Slunečnice je stanovena v pracovní dny od 7:00 do 16:30 hodin. Po předchozí domluvě si provozovatel vyhrazuje právo na změnu provozní doby, vše se řídí provozním řádem Slunečnice.

Kontaktní osobou je Ing. Gabriela Pytlíková (chuva.ostrava@centrum.cz , 734 141 068).

Obecné informace k provozu zařízení od 1. 1. 2018

 • 1. Kapacita zařízení: 14 míst.
 • 2. Provozní doba: 7: 00 – 16:30.
 • 3. Cena za jedno dítě je stanovena platným ceníkem. Služba je poskytována s částečnou úhradou nákladů.
 • 4. Zařízení je provozováno pro veřejnost.
 • 5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s možností opakovaného prodloužení.

Kritéria pro přijímání dětí do SLUNEČNICE od 1. 1. 2018

 • 1. Věk dítěte od 1 roku do začátku školní docházky.
 • 2. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • 3. Obsazení kapacity 14 míst na celodenní pobyt.
 • 4. Rozšíření docházky již umístěného dítěte.
 • 5. Pravidelná celoměsíční celodenní docházka dítěte.
 • 6. Pravidelná celoměsíční půldenní docházka.