Naše filozofie

Prvních šest let života je pro naše děti nejdůležitější období v životě. Vytváří se základy, které ovlivňují jejich celý život.

Posláním naší školičky je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné chvíle s kamarády a milující paní učitelkou – tetou.

Takové prostředí, které je přizpůsobeno vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám a podněcuje touhu dětí objevovat a hledat odpovědi na otázku „proč a jak“.

Naši zaměstnanci, jsou lidé, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní růst i růst dětské osobnosti s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu.

Vzdělávání dětí je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého a schopnost samoobsluhy, kterou tak malé dítě vyžaduje větou „Já sám.“

Kvalitní vzdělávání je velmi důležité již v předškolním věku. Děti si vytvářejí zdravé návyky, sociální dovednosti, formuje se řeč a myšlení a to vše díky cílenému i nezáměrnému působení.

Zajímejme se o naše děti. Každý máme možnost volby a výběru.

Naše cíle

  • Vytvořit zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem a citovým zázemím.
  • Posilování vnitřní motivace dítěte k poznávání a učení.
  • Orientace na dítě, s přihlédnutím k individuálním schopnostem a diagnóze dítěte.
  • Klidná a usměvavá teta – kamarádka dětí, připravená kdykoli pomoci, tvořivá a nápaditá.
  • Získávání nových dovedností, zkušeností a bohatých prožitků prostřednictvím rozmanitých činností a využití dostatečného množství pomůcek. Aktivní podíl dítěte na učení. Prolínání všech oblastí – zpěv, pohyb, práce, zábava, malba, slovo a další.
  • Respekt k dítěti.
  • Být oporou rodičům v jejich cestě za poznáním svého dítěte