Informace a podmínky

Naše firma se již 5 let věnuje péči o děti. Máme hodně zkušeností s péčí o děti v jejich domácím prostředí a také s vybudováním a provozem předškolního zařízení. Na základě rozhodnutí MŠMT - 12407/2017-1/322 jsme získali akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů na profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. (rozhodnutí ZDE)

Chtěli bychom tímto přispět k rozšíření kvalitní péče o děti nejen v předškolních zařízeních, ale rozšířit nabídku žádaných chův v domácnostech klientů. Chceme rozšířit počet profesionálních chův, které se o děti starají s láskou, pochopením a jsou schopny jim také vytvořit klidné a příjemné prostředí pro jejich rozvoj osobnosti a podpořit zdravotní, citový, společenský i duševní vývoj dítěte.

Chůva SOŇA„ Nebojte se jít za svým snem. Já jsem to udělala v době, kdy jsem měla 50 let a přišla jsem o práci. Rekvalifikační kurz mi proplatil Úřad práce a stala jsem se chůvou. Pak jsem si splnila svůj dětský sen pracovat s dětmi ve školce, když jsme založili vlastní soukromé předškolní zařízení. Práce mne baví a jsem spokojená. Ráda pomůžu i vám.“

Soňa Šudřichová, chůva


Maximálně se snažíme o uplatnitelnost chův na trhu práce dle individuality každé účastnice rekvalifikačního kurzu. Zprostředkováváme chůvy pro děti nejen do domácností klientů ale i do zařízení typů dětských skupin, soukromých a státních mateřských školek.


Po obdržení osvědčení můžete získat uplatnění:

 • V dětských skupinách (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.)
 • V dětských koutcích
 • Ve firemních školkách
 • V lesních školkách
 • Jako chůva v státní mateřské školce
 • Podnikat jako chůva pro děti v domácnostech (OSVČ vázaná živnost Péče o dítě do tří let
 • Provozování vlastního zařízení péče o předškolní děti

Kvalifikační a vstupní předpoklady

 • Zájemce starší 18 let
 • Podmínkou je minimálně ukončené střední vzdělání
 • Trestní bezúhonnost
 • Výslovnost bez logopedických vad
 • Zdravotní způsobilost pro výkon povolání chůva- doložit lékařským potvrzením

Informace o rekvalifikačním kurzu

Rekvalifikační kurz je v rozsahu 113hodin teoretické výuky a 48hodin praktické výuky. Teoretická i praktická výuka probíhá v zařízení Miniškolka Slunečnice, Opavská 76, Ostrava – Poruba. Teoretická část výuky probíhá prezenční formou dle harmonogramu kurzu obvykle v odpoledních hodinách čtvrtek, pátek a dopoledních hodinách v sobotu. Praxe účastnic je možná v dopoledních hodinách v pracovní dny dle domluvy.

Lektorkami v rekvalifikačním kurzu jsou zkušené profesionálky, které vám kromě níže uvedených oblastí výuky předají zaručené rady a tipy. Praxe probíhá v našem zařízení, kde vám ukážeme všechno to, co jsme si ověřili několikaletými zkušenostmi a budete moci načerpat inspiraci, pokud budete mít chuť založit zařízení své vlastní.

Rekvalifikační kurz obsahuje tyto oblasti výuky a praxe dle aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů (zajištění bezpečnosti dětí aj.)
 • Poskytování první pomoci dítěti (resuscitace a poskytnutí první pomoci)
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům (vedení dětí k hygieně, denní režim)
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček)
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte (hry, výběr vhodné hračky, vzdělávací aktivity aj.)
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska (agresivní a hyperaktivní děti atd.)
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska (agresivní a hyperaktivní děti atd.)
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám (zásady chování, hygiena, etika)
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy (legislativa, písemné smlouvy, daně aj.)
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte (vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace a tyto ověří autorizační zkouška profesní kvalifikace na Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky, která není obsažena v hodinovém rozpisu kurzu a trvá 2-4hodiny.